57BE1EA682
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op en zijn een onderdeel van alle met 2join gesloten overeenkomsten, alsmede de totstandkoming daarvan, door 2join aangeboden offertes en door 2join afgegeven opdrachtbevestigingen, ongeacht of de betrokken goederen en/of diensten rechtstreeks van 2join dan wel van derden zijn betrokken of ontvangen.